Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Dokumenty školy

Aktuální adresář: celorocni_plany/itc_plany

 
ictplan2006.pdf
Popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy ICT a možnosti využití ICT ve výuce. Porovnává vybavenost školy se Standardem ICT služeb ve škole definovaným MŠMT. Satnovuje cíle rozvoje ICT pro zajišt ní služeb ICT do konce školního roku 2005/2006 s ohledem na RVP (rámcov vzd lávací program). Popisuje způsob dosažení cílového stavu ve sledovaných oblastech.