Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

POMOCNÍK pro rodiče - ŠIKANA

Co by mělo rodiče varovat?   Rodiče mají zázračnou moc vychovávat dítě nezávislé se zdravým sebevědomím. Především se stávají jeho největším vzorem a autoritou v raném dětství. Nejspolehlivějším kompa ...

více


RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ

Pod pojmem RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ rozumíme takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůst zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Tento pojem nah ...

více


POMOCNÍK pro rodiče - NÁVYKOVÉ LÁTKY

Jak se pokusit předejít drogovým problémům   Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze součástí dnešního života a tento fakt nelze změnit. Objevují se všude, kde se děti stýkají, hl ...

více