Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Kontakty na učitele a zaměstnance školy

Vedení školy

 

Mgr.       František Vrána                          ředitel školy
Mgr.  Jitka Novotná                                  zástupkyně  ředitele školy


 

Správa školy

 

Titul Jméno Kontakt Funkce
  Janíčková Marie jidelna@skolazh.cz vedoucí stravovny
  Kocubová Jitka hospodar@skolazh.cz hospodářka školy (podatelna)
  Kašík Milan skolnik@skolazh.cz školník

 

 

Pedagogové


Titul Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Bečáková Svatava becakovas@skolazh.cz třídní učitelka 1.A, koordinátorka ŠVP
  Eminova Alma eminovaa@skolazh.cz učitelka
Mgr. Jobová Alexandra jobovaa@skolazh.cz třídní učitelka speciální třídy
Ing.  Krätschmerová Jitka kratschmerovaj@skolazh.cz třídní učitelka 5.A

Mgr.

Kubová Danuše kubovad@skolazh.cz

výchovná poradkyně, třídní učitelka 7.tř.

  Kuzníková Marie kuznikovam@skolazh.cz

asistentka pedagoga

Mgr. Lexová Jana lexovaj@skolazh.cz

třídní učitelka 5.B

Mgr. Mauričová Jitka mauricovaj@skolazh.cz

třídní učitelka 8. tř.

Mgr. Novotná Jitka novotnaj@skolazh.cz zástupkyně ředitele
Mgr. Novotný Tomáš novotnyt@skolazh.cz učitel 
  Ordáňová Jarmila ordanovaj@skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Randusová Michaela randusovam@skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Gabriš-Syptáková Hana syptakovah@skolazh.cz třídní učitelka 6.B
Mgr. Setínková Alena setinkovaa@skolazh.cz třídní učitelka 1.B
Mgr. Strečková Daniela streckovad@skolazh.cz třídní učitelka 2. tř.
  Strouhalová Veronika strouhalovav@skolazh.cz asistentka pedagoga
  Šerá Soňa seras@skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Tománková Sylva tomankovas@skolazh.cz třídní učitelka 3. tř.
  Vaďurova Milena vadurovam@skolazh.cz

asistentka pedagoga

  Vávrová Eva vavrovae@skolazh.cz

asistentka pedagoga

Mgr. Vodáková Pavla vodakovap@skolazh.cz

třídní učitelka 4.tř.

Mgr. Vojčáková Šárka vojcakovas@skolazh.cz třídní učitelka 9. tř.
Mgr. Výtisková Hana vytiskovah@skolazh.cz třídní učitelka 6.A
Mgr. Weinert Igor weinerti@skolazh.cz učitel 
  Žalčíková Irena zalcikovai@skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

                       

 

 


František Vrána