Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Kontakty na učitele a zaměstnance školy

Vedení školy

 

Mgr.       František Vrána                          ředitel školy
Mgr.  Jitka Novotná                                  zástupkyně  ředitele školy


 

Správa školy

 

Titul Jméno Kontakt Funkce
  Janíčková Marie jidelna&skolazh.cz vedoucí stravovny
  Kocubová Jitka hospodar&skolazh.cz hospodářka školy (podatelna)
  Kašík Milan skolnik&skolazh.cz školník

 

 

Pedagogové


Titul Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Bečáková Svatava becakovas&skolazh.cz třídní učitelka 1.A, koordinátorka ŠVP
  Eminova Alma eminovaa&skolazh.cz učitelka
Mgr. Jobová Alexandra jobovaa&skolazh.cz třídní učitelka speciální třídy
Ing.  Krätschmerová Jitka kratschmerovaj&skolazh.cz třídní učitelka 5.A

Mgr.

Kubová Danuše kubovad&skolazh.cz

výchovná poradkyně, třídní učitelka 7.tř.

Bc. Kuzníková Marie kuznikovam&skolazh.cz

asistentka pedagoga

Mgr. Lexová Jana lexovaj&skolazh.cz

třídní učitelka 5.B

Mgr. Mauričová Jitka mauricovaj&skolazh.cz

třídní učitelka 8. tř.

Mgr. Novotná Jitka novotnaj&skolazh.cz zástupkyně ředitele
Mgr. Novotný Tomáš novotnyt&skolazh.cz učitel 
  Ordáňová Jarmila ordanovaj&skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
  Randusová Michaela randusovam&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Gabriš-Syptáková Hana syptakovah&skolazh.cz třídní učitelka 6.B
Mgr. Setínková Alena setinkovaa&skolazh.cz třídní učitelka 1.B
Mgr. Strečková Daniela streckovad&skolazh.cz třídní učitelka 2. tř.
  Strouhalová Veronika strouhalovav&skolazh.cz asistentka pedagoga
  Šerá Soňa seras&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Tománková Sylva tomankovas&skolazh.cz třídní učitelka 3. tř.
  Vaďurova Milena vadurovam&skolazh.cz

asistentka pedagoga

  Vávrová Eva vavrovae&skolazh.cz

asistentka pedagoga

Mgr. Vodáková Pavla vodakovap&skolazh.cz

třídní učitelka 4.tř.

Mgr. Vojčáková Šárka vojcakovas&skolazh.cz třídní učitelka 9. tř.
Mgr. Výtisková Hana vytiskovah&skolazh.cz třídní učitelka 6.A
Mgr. Weinert Igor weinerti&skolazh.cz učitel 
  Žalčíková Irena zalcikovai&skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

                       

 

 


František Vrána