Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Projekt CZ - PL Sport bez hranic

Tento projekt je financován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

se sídlem ve Vrbně pod Pradědem v rámci Operačního programu přeshraniční

spolupráce mezi Českou republikou a Polskem. 

Náplní projektu je realizace několika rozmanitých sportovních akcí určených

žákům Základní školy Zlaté Hory a partnerských základních škol z polských

měst Glucholazy a Paczków. Akce budou probíhat průběžně od října 2014

do dubna 2015 s přibližnou frekvencí 1x za měsíc a budou jednodenní.

Tyto sportovní akce budou realizovány formou turnajů v různých

sportovních odvětvích. Bude se jednat o závod v orientačním běhu smíšených

česko-polských družstev a sportovní turnaje ve florbale, halové kopané a volejbale.

Místem konání bude sportovní hala v Mikulovicích, v případě orientačního běhu

přírodní lokalita Muna v katastru obce Mikulovice. Turnajů ve florbale, halové

kopané a volejbale se zúčastní také žáci ZŠ Mikulovice. 

Jedinou vícedenní akcí v rámci projektu bude pětidenní pobytový kurz

zaměřený na výuku jízdy na sjezdových lyžích a snowboardu. Lyžařský

kurz se uskuteční v moderním zimním středisku Dolní Morava v oblasti Kralického

Sněžníku. V rámci večerních programů na kurzu budou přirozeným způsobem

odstraňovány jazykové bariéry mezi dětmi a vytvářeny vzájemné přátelské vazby,

proběhnou zábavné soutěže , taneční a pěvecké akce, bude sestavován česko-polský

slovník sportovních názvů a uskuteční se tzv. "český" a "polský" večer zaměřený na

historii a kulturu našich zemí.
Závěrečnou akcí projektu bude jednodenní turistická akce směřovaná do

oblasti nejvyšší hory Jeseníků Pradědu. Pěší túra bude zahájena v lázních

Karlova Studánka, odtud účastníci projdou údolím Bílé Opavy a vystoupí

na vrchol nejvyšší moravské hory Pradědu s možností výhledu z rozhledny

Praděd. Poté sejdou k horské chatě Ovčárna, kde bude připraven autobus

k odvozu dětí do svých domovů.

Cílem projektu je podpora spolupráce mezi partnerskými školami, podpora

rozvoje mezilidských vztahů prostřednictvím sportovních aktivit, překonávání

jazykových bariér a podpora zdravého životního stylu dětí.

 

 

 

 

 


František Vrána