Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Výběrové řízení na opravu střechy

Věc: Výzva k podání cenové nabídky

 

Základní škola Zlaté Hory Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „výměna krytiny na střeše druhého pavilonu Základní školy Zlaté Hory" (dále jen „zakázka").

1. Vymezení předmětu a místa plnění zakázky

 • Jedná se o druhý pavilon v areálu školy na Wolkerově ulici 712 ve Zlatých Horách.

 • Rozměr pavilonu je cca 30 x 9,5 m, vhodná osobní konzultace na místě.

2. Doba plnění zakázky

 • Prohlídka pavilonu je možná po telefonické domluvě, a to v pracovních dnech.

 • Termín zahájení: kdykoli po obdržení rozhodnutí

 • Termín dokončení: 20.8.2009

3. Zpracování nabídky a výše nabídkové ceny zakázky

 • základní údaje o uchazeči

 • výše nabídkové ceny

 • doba plnění zakázky, délka záruky na jakost a záruční podmínky

 • reference o obdobných prováděných akcích

 • návrh platebních podmínek

4. Lhůta pro podání nabídek

10. června 12.00 hod.

5. Místo a způsob podávání nabídek

Nabídky budou podávány v písemné formě poštou nebo osobně na podatelně Základní školy Zlaté Hory v uzavřené obálce s označením „výměna krytiny na střeše druhého pavilonu Základní školy Zlaté Hory" ve všední dny od 7.00 do 15.30.

6. Název a sídlo zadavatele

Základní škola Zlaté Hory, zastoupená její ředitelkou Mgr. Hanou Pavlíkovou

Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory

IČ 64631648

DIČ CZ64631648

Tel.: 584 425 340

E-mail: reditel@skolazh.cz

7. Další ustanovení

 • zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky, popř. výzvu zrušit bez náhrady

 • zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky

 • v řízení o výběru veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 • vítězný uchazeč obdrží rozhodnutí zadavatele

 • nedokončenou zakázku není objednatel povinen převzít

 

Soubor ke stažení: vyzva_strecha.pdf

 


Hana Pavlíková