Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1.ročníku školního roku 2018/2019 

v Základní škole Zlaté Hory

 

Vážení rodiče.

Na základě podané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a v souladu s ustanovením § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

(školský zákon) v platném znění, jsem rozhodl o přijetí dětí k základnímu vzdělávání podle níže uvedeného seznamu.

 

V seznamu jsou uvedeny přijaté děti pod registračním číslem, které vám bylo přiděleno při zápise.

 

 

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

                             (podle přidělených registračních čísel)

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40.

 

 

 

Odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2018,

odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky dítěte o jeden školní rok, pokud je žádost o odklad doložena těmito doklady:


1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)

2. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa


Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

                

                                                                                                                        Mgr. František Vrána, ředitel školy


František Vrána