Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Volby do školské rady - závěrečná zpráva volební komise

 

Závěrečná zpráva volební komise ke dni 12.12.2017.

 

13.11.2017    Zahájení prvního kola voleb.


16.11.2017    Ukončení prvního kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady.

Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků

Celkem 217 oprávněných voličů. Odevzdáno 64 hlasovacích lístků, z toho 60 platných a 4 neplatné. Na platných lístcích celkem navrženo 51 osob.

Volba za pedagogické pracovníky

Celkem 26 oprávněných voličů. Odevzdáno 25 hlasovacích lístků, všechny platné. Na platných lístcích celkem navrženo 14 osob.

 

24.11.2017    Zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě.

V souladu se schváleným Volebním řádem Školské rady Základní školy ve Zlatých Horách musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas se svou účastí v druhém kole.

Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků

Z celkem navržených 51 osob se svou účastí písemně souhlasilo 12 kandidátů.

Volba za pedagogické pracovníky

Z celkem navržených 14 osob se svou účastí písemně souhlasilo 6 kandidátů.

 

04.12.2017    Zahájení druhého kola voleb.


07.12.2017    Ukončení druhého kola voleb.

Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků

Celkem 217 oprávněných voličů. Odevzdáno 114 hlasovacích lístků, z toho 113 platných a 1 neplatný.

Volba za pedagogické pracovníky

Celkem 26 oprávněných voličů. Odevzdáno 26 hlasovacích lístků, všechny platné.

 

12.12.2017    Zveřejnění výsledků voleb.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byly zvoleny Lucie Charvátová a Jarmila Zbožínková.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny Alexandra Jobová a Jitka Novotná.

 

Jména osob, které do školské rady jmenuje zřizovatel, budou zveřejněna v průběhu měsíce prosince tohoto roku.

 

Volební komise: Hana Müllerová, Barbora Papadopulosová, Tomáš Novotný


Tomáš Novotný