Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Volby do školské rady - kandidáti pro 2.kolo voleb

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

a v souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů Školské rady Základní školy ve Zlatých Horách zveřejňuji volební listinu kandidátů pro volbu do Školské rady 

Základní školy ve Zlatých Horách.

 

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí.

 

Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků

 1. Bastlová Čechová Božena
 2. Buchtová Lucie
 3. Hamacková Petra
 4. Hryszko Łukasz
 5. Charvátová Lucie
 6. Kotas Daniel
 7. Kvapilová Barbora
 8. Němcová Jana
 9. Plevačová Alexandra
 10. Šebková Monika
 11. Vaňková Petra
 12. Zbožínková Jarmila
 

Volba za pedagogické pracovníky

 1. Bečáková Svatava
 2. Jobová Alexandra
 3. Krätschmerová Jitka
 4. Lexová Jana
 5. Novotná Jitka
 6. Tománková Sylva
 

Druhé kolo volby proběhne ve dnech  4. - 7. 12. 2017.

 

Ve Zlatých Horách dne 24. 11. 2017

 

 

Mgr. František Vrána, ředitel školy


František Vrána