Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Zájmový kroužek latinsko-amerických tanců

Klub sportovního tance Jesenicka bude od 6.listopadu 2017 zahajovat v malé tělocvičně naší školy výuku v novém tanečním oboru zaměřeném na latinsko-americké tance. Výuka je určena děvčatům a chlapcům ve věku 6 - 15 let. Výuku povede paní Iva Obšilová, která je licencovanou trenérkou tanečního sportu.

Zápis do tanečního kroužku se uskuteční v pondělí 30.října 2017 v době od 15.30 do 17.30 hod. v malé tělocvičně ZŠ Zlaté Hory.

Výuka bude probíhat každé pondělí od 15.30 hod. do 18.30 hod. Školné stanovené Klubem sportovního tance činí 300,- Kč/měsíc.

Bližší informace viz níže.

 

Mgr. František Vrána, ředitel ZŠ

 

 

 

GROUPS SHOW LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Naučíme žáky Sambu, Salsu, Chacha a Jive a vytvoříme pro ně skupinové choreografie, které následně náležitě předvedou svým rodičům. Máme pro ně nachystané i soutěžení v MIA festivalech, které probíhají v celé ČR, na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku a Německu. MIA festivaly jsou pořádány spolkem „Děti fitness aneb sportem proti drogám“. Pokud se nám podaří získat i chlapce, jsme připraveni zavést i párové tance jak latinsko-americké, tak standardní a umožníme žákům soutěžit v té úplně nejvyšší lize „ČSTS“, kde opravdu soutěží ti nejlepší z nejlepších.

 

 

PRŮPRAVA žáků na taneční kurzy společenských tanců

Pro žáky 9. tříd ZŠ chceme zavést průpravu na taneční kurzy společenských tanců v trvání 6 týdnů po 2 hodinách, součástí kterých budou i prvky společenského chování. Dovednosti získané na průpravě můžou využít ve svém osobním životě.

Ing. et Ing. Jaroslav Kavický, předseda správní rady KST Jesenicka z.s

 


František Vrána