Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Příběhy z Tančírny

     Tak, jak bylo dříve zmíněno, v sobotu 22. 4. 2017 se konala v Tančírně v Račím údolí veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Naši školu reprezentovaly dva týmy žáků devátého ročníku. Obě skupiny představily odborné porotě dva životní osudy. Hlavními hrdiny příběhů byli pamětníci paní Danuše Klímová a pan Josef Ruman, oba obyvatelé Zlatých Hor

     Odborná porota z šesti příběhů vybírala jeden vítězný. Tím se stal příběh žákyň ze základní školy v Javorníku. Další místa porota neudělovala. Je nutno říci, že porota nehodnotila životní osudy pamětníků, ale především to, jak děti jednotlivé životní osudy zpracovaly.

       Chci touto cestou poděkovat oběma našim pamětníkům za to, že nás nechali nahlédnout do historie svého života i minulosti nás všech. Protože často se ty malé dějiny prolínají s těmi velkými. Děti měly možnost pochopit události minulých let i jinak, než z učebnic dějepisu. Musím říci, že odvedly obrovský kus práce. Věřím, že pro nás všechny zúčastněné byla setkávání s dětmi a pamětníky velkou zkušeností. Dík patří také všem, kteří nám při práci na projektu pomáhali a podporovali nás.

                                                                       Za organizátory:

                                                            


Hana Výtisková