Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Den Země

"Člověk míní, příroda mění " ..... na dnešní den - 19.4.2017 - jsme měli pro naše žáky připravený (v rámci Dne Země) pobyt v přírodě. A příroda se na nás opravdu také připravila !!!! Nicméně, my jsme se nedali a jelikož se opravdu nedalo pobývat venku, zorganizovali jsme alespoň pro žáky naučné dopoledne v prostorách školy. Chtěli bychom touto cestou MOC MOC poděkovat MÚ, odboru životního prostředí - paní Paulové, která organizovala stanoviště třídění odpadů, panu Mgr. Vítu Slezákovi z CHKO Jeseníky, který si pro žáky připravil velmi poutavou ukázku živých vodních živočichů, panu Paulovi z Lesů ČR za ukázku lesních zvířat a v neposlední řadě paní ing.Jarmile Hořčičkové z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - správa CHKO Jeseníky, která dětem přiblížila lesní faunu a floru v našem blízkém okolí. Zároveň jim také všechny děti děkují za pěkné dárečky. Byl to velice pěkný program a doufáme, že příští rok se počasí vydaří a budeme jej moci realizovat venku v přírodě a zúčastní se jej i žáci druhého stupně.


Alexandra Jobová