Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Výsledky 2. kola Přírodovědné korespondenční soutěže

Vážení přátelé,

máme za sebou úspěšně druhé kolo naší korespondenční soutěže, kterého se tentokrát zúčastnilo 270 soutěžících. Na tomto místě se opět sluší poděkovat nejen všem zúčastněným soutěžícím, ale také pedagogům, kteří v dětech podporují vztah k přírodě a pomáhají jim se do soutěže zapojit /zpráva SVČ DUHA Jeseník/.

Výsledky:

1. kategorie /1. - 3. třídy/ 

kolektivy:  3. místo - Petros Stefanakis, Adéla Kupčíková, Vanesa Sotiropulosová, Anastasis Tilios, Ester Buchtová

jednotlivci: 1. místo - Paris Cikuras

                2. místo - Daniel Hariš, Agáta Švajdová

                3. místo - Veronika Rendová

               

2. kategorie /4. - 5. třídy/

kolektivy:   3. místo - Adriana Kotasová, Natali Bastlová

jednotlivci:  1. místo - Damian Hastík

 

Blahopřejeme!


Šárka Vojčáková