Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Informace o projektu Adopce na dálku

Program Adopce na dálku® je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z daleké Indie formou podpory jejich vzdělání a základní zdravotní péče.

Na české straně zajišťuje zázemí programu vedoucí projektu pověřený Diecézní charitou. Snaží se vyhledat co nejvíce dárců, kteří by byli ochotni, i když pouze na dálku, přijmout dítě z Indie a finančně podporovat jeho vzdělání a s tím spojenou základní péči o jeho osobní potřeby.

Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí.

Indičtí partneři a jejich spolupracovníci, kteří žijí na indickém venkově společně s obyvateli chudých vesnic, vybírají z nejchudších indických rodin děti ve věku od 3 a více let, jejichž rodiče nemají dostatek financí na zajištění jejich vzdělání. Často je pro ně nepochopitelné, co by jejich dětem vzdělání mohlo přinést. Samotným rodičům se totiž většinou žádného vzdělání nedostalo. Děti jsou pak nuceny podílet se pouze na zajištění chodu domácnosti a hospodářství (pracovat na poli, pastvě dobytka atd.), aby zvýšily příjem rodiny.

Zájemci o projekt Adopce na dálku mají možnost si sami vybrat konkrétní indické dítě, které budou v budoucnu podporovat ve vzdělání, a to na základě žádosti přímo z Indie, která obsahuje základní informace o dítěti zařazeném do programu včetně jeho fotografie.

Dárcovský příspěvek je v indickém zázemí projektu použit na pokrytí nákladů spojených s poskytováním vzdělání dítěti - konkrétně na tyto účely:

školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět) a také na stravu a základní zdravotní péči.

V Indii je zajištěn speciální odborný dohled nad podporovanými dětmi, který sleduje jejich pokrok v intelektuální, sociální, fyzické i duchovní sféře. V případě potřeby dětem poskytuje i doučování.