Motýlek, beruška

Základní škola Zlaté Hory  

Fotografie školy

Chci se zeptat.......informace o projektu

ZODPOVĚZENÉ DOTAZY OD INDICKÉHO PATRONA PROJEKTU
ARCIBISKUPA BERNARDA MORASE

 1. V jakých podmínkách rodiny v Indii žijí?

  Většina Indů žije velmi prostě a na hranici bídy – rákosový příbytek s udupanou hlínou, uvnitř chudě zařízená místnost rozdělená přepážkou na tři části (v jedné z nich mají i dobytek), a přesto jsou to velmi milí a krásní lidé, radují se ze života a vypadají šťastně. Všichni si považují pomoci, která k nim od Vás přichází.

 2. Nevzniká mezi členy rodiny závist když je do projektu zapojeno pouze jedno dítě?

  Celá rodina si uvědomuje, že když jeden z členů rodiny dosáhne lepšího vzdělání a díky tomu se zapojí do pracovního procesu, bude tím zajištěna celá rodina. Pomoc jednomu členovi rodiny je vnímána jako pomoc celé rodině.

 3. Jakým způsobem rozdělujete finance?

  Obdrženou částku na jméno konkrétního dítěte převedeme na toto dítě, a sice na tyto účely: školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět), na stravu, základní zdravotní péči, tábor, případně na pomoc rodině.

 4. Jak probíhá školní docházka a jaké jsou roční náklady?

  Základní školní docházka trvá 10 let.Základní škola je od 1. do 7. třídy, nicméně základní požadované vzdělání je 10 nebo 12 let v případě přípravy na kvalifikovanou práci. Z tohoto důvodu rádi přijmeme odpovědnost za vzdělávání podporovaných dětí do té doby, dokud nedokončí vzdělání v konkrétním oboru, který jim umožní žít nezávisle a stát na vlastních nohou.

  Před vstupem do školy všechny děti navštěvují předškolní zařízení po jeden, nebo dva roky. Ve městech jsou vedeny pod názvem „nižší školka“ od 3 let a výše a „vyšší školka“ od 4let výše. Tato předškolní výchova je velice důležitá jako příprava pro řádnou školu. Žádné dítě není přijato do školy bez této předškolní přípravy. Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Oficiální školní docházka začíná první třídou od 5 let a 10 měsíců.

  • První stupeň (primary school) je od 1. až do 7. třídy. Roční náklady jsou cca. 6. 500,-Kč
  • Druhý stupeň (secondary school) je od 8. až do 10. třídy. Roční náklady jsou cca. 8. 000,- Kč
  • Vyšší střední stupeň (higher secondary school)je od 11. až do 12. třídy. Roční náklady jsou cca. 8. 000,-Kč
  • Odborná nástavba (job oriented technical/training course) bývá 2 až 3 roky. Roční náklady jsou podle typu školy.
 5. Je možné podporovat dítě během vysokoškolského vzdělání?

  Podpora studentů na vysoké škole je zatím ojedinělá. Je to z toho důvodu, že roční náklady na studium vysokoškoláka jsou 40.000,- – 50.000,- Kč. V případě, že by se dárce rozhodl podporovat studenta na vysoké škole, není zaručené,že by to bylo dítě, které podporoval již během nižších stupňů vzdělání. Výběr studentů pro podporu je kromě běžných kriterií v projektu závislý na studijních výsledcích a na nadání studenta pro vybraný studijní obor.

 6. Proč děti píší pouze 2x ročně?

  Děti jsou z nejnižší vrstvy obyvatelstva. Jejich rodiče jsou často sami negramotní, takže nemohou pomoci a dohlédnout na psaní dopisu dárci. Dětem s dopisem během tábora pomáhají dobrovolníci. Dopis s dítětem napíší, případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka. Pokud je dítě hodně malé nebo se neumí vyjádřit, je pomoc dobrovolníka nevyhnutelná. Psaní dopisů je proto zdlouhavé a pro koordinátory náročné. Vzhledem k tomu první dopis od dítěte zasíláme dárci až po tom, co dítě absolvovalo prázdninový tábor. Podle toho, jak rychle se podaří najít dárce, může to být doba až 1 rok.

 7. Je vhodné posílat dětem balíčky?

  Posílání balíčků nedoporučuji. Důvodů je několik:

  • Pokud dostane balíček jedno dítě a druhé ne, mohou vznikat nepříjemné situace, které se těžko vysvětlují a způsobí to lítost těch ostatních. Dárce v České republice také neví, co dítě momentálně potřebuje. Ze příspěvku, který k nám od Vás přichází, se snažíme dětem obstarat všechno potřebné.
  • Další důvod je , že Vám nikdo nezaručí, zda balíček dojde v pořádku a neporušen.
  • Často se stává, že cena za poslání balíčku převyšuje hodnotu věcí v balíčku, proto je tato pomoc neefektivní.
  • Zcela nevhodné je zasílat dětem do dopisu peníze a stříbrné nebo zlaté šperky.
  Samozřejmě drobné pozornosti v dopise udělají dětem určitě radost.

   

 8. Jak se v Indii slaví vánoce?

  Vánoce v Indii slavíme podobně jako lidé v České republice. Koordinátoři připravují každoročně pro děti vánoční setkání u stromečku, kde společně zpívají koledy a rozdávají dětem dárky a cukroví.

   

 9. Je možné návtívit podporované dítě v Indii?

  Když se dárce rozhodne navštívit dítě v Indii, tak mu toto setkání umožníme. Je nutné, aby bylo setkání zprostředkováno přes kancelář projektu „Adopce na dálku“ v České republice. Dárci přichází do odlišného sociokulturního prostředí a je důležité, aby podporované dítě, jeho rodina a společenství, ve kterém žije, byli na návštěvu dárce připraveni. Za dítětem dárce vždy doprovází koordinátor projektu. Návštěva dítěte se uskuteční v průběhu 1 dne. Ubytování v rodině dítěte vzhledem k chudým podmínkám není možné. Pokud dárce cestuje do Indie za turistikou, je možné 1 den cesty naplánovat na návštěvu dítěte.